Lionsclub Antwerpen Amberes is een club van enthousiaste vrienden die zich vrijwillig en blijvend willen inzetten om hulp te bieden aan hen die het nodig hebben.

Hiertoe organiseren we jaarlijks een aantal grote sociale activiteiten. Sinds meerdere jaren is dat onze succesvolle champagne verkoop, een erg gesmaakte Monte Carlo Night en onze Golf Challenge

Onze club heeft in het verleden ook nog appelen & neuzen verkocht op de Handelsbeurs van Kapellen ten voordele van de Cliniclowns, diverse concert-feesten ("impro-sessions") gehouden, evenals klassieke muziek-concerten en zelfs een spectaculaire helicopter-doop boven Antwerpen t.v.v. van diverse sociale doelen. We verkochten ook kunstmappen van jonge Antwerpse Kunstenaars, deze zijn intussen waarschijnlijk al goed in waarde gestegen en voor de liefhebbers ... we hebben er nog enkele op voorraad. Contacteer hiervoor gerust één van onze leden Met de opbrengst van al deze activiteiten sponsoren we een aantal sociale doelen waarvan u hieronder voor een uitgebreide omschrijving kan vinden.

Muco Vereniging
vzw Vereniging voor Mucoviscidose
“Voor een beter en langer leven van alle kinderen, jongeren en volwassenen met muco”.  
Wat de meeste mensen niet weten is dat Muco de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte is in ons land. Cystic Fybrosis of “Taaislijmziekte” zoals het ook wordt genoemd, is een complexe ziekte, vereist een intensieve en complexe therapie en is nog niet te genezen (onderzoek is gaande) maar wel te behandelen. Omdat terugbetaling van de juiste behandeling voor kinderen tot 5 jaar door Riziv echter enkel geldt voor 1 type toestel dat niet steeds voldoet aan de noden van de jonge patiëntjes, hebben Lions Amberes en Muco Vlaanderen samen het project “Beresterk” opgestart.

Het doel is om, na instemming van de ouders, voor elk nieuw gediagnosticeerd mucopatiëntje een pakket klaar te hebben (en te financieren) met: 
- een gepast aerosoltoestel + toebehoren (i.s.m. de kinesist v/h mucocentrum incl. educatie van ouders)
 - infobrochures voor familie, over kinderopvang, over voeding, …
 - begeleidende brief met contactgegevens, luisterend oor … een mascotte “papegaai Peps” voor de kindjes

Als service club willen wij ons hiervoor over meerdere jaren engageren.

Sasel El Zaite
Sasel vzw
In de derde wereld steunen wij VZW Sasel (Stichting Schilde-El Salvador www.sasel.be)

Onder de bezielende leiding van William Aragon organiseert Sasel onderwijs en opvang voor kansarme jeugd in de sloppenwijken van El Zaite – Zaragoza, El Salvador.

De steun die onze club sinds 15 jaar biedt is steeds gericht geweest op een welbepaald project, enkele voorbeelden:

 - In 2001 werd na een aardbeving de watervoorziening verwoest. SASEL liet 80m diep een nieuwe waterader aanboren. We zorgden voor de pompinstallatie en leidingen zodat er drinkbaar water en sanitair kwam voor de hele gemeenschap!
 - Sedert 2005 wordt er informatica onderricht en stromen er nu leerlingen door naar hogere studies en hebben ze nu meer kansen op de arbeidsmarkt. Amberes voorzag in computers, een kopieermachine en tafels.
 - Door de stijgende vraag naar onderwijs werd er in 2006 trouwens bijgebouwd, ook hier hebben we geparticipeerd.
 - Twee jaar later werd het project opnieuw getroffen door noodweer. Het dak van de school en een deel van de computerklas werden vernield. We financierden de reparaties en voorzagen de school terug van computers.
 - Er werd een scoutsgroep opgericht. Positieve groepsvorming met een ethisch ideaal beschermt jongeren die doelloos langs de straat zwerven en anders in criminele jeugdbendes zouden verzeilen. Sasel kreeg de kans een grond voor de scouts aan te kopen.
 - Lions Amberes bekostigde mee een waterboring zodat er aan bio landbouw en boomplantage kan worden gedaan.
 - Verleden jaar steunden we voor het betegelen van de klasmuren als bescherming tegen insijpelend water tijdens de veelvuldige onweders in het regenseizoen

Dit jaar steunen we de installatie van zonnepanelen voor een goedkopere energievoorziening.

Uw en onze financiële steun blijft dus welkom!